Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Operationeel leidinggevenden

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Operationeel leidinggevenden -

Operationeel leidinggevenden

Medewerkers coördineren en/of aansturen en hun activiteiten opvolgen teneinde de doelstellingen vastgelegd voor het team, te realiseren.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie met onderscheidende criteria alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Operationeel leidinggevenden - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - LO - C

Generieke FB - LO - B

Generieke FB - LO - A1 - NSA048

Generieke FB - LO - A2 - NSA049

Technisch competentieprofiel


Operationeel leidinggevenden - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven