Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Tactisch leidinggevenden

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Tactisch leidinggevenden -

Tactisch leidinggevenden

Een geheel van activiteiten en medewerkers aansturen teneinde de doelstellingen te realiseren in overeenstemming met de strategie van de organisatie.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Tactisch leidinggevenden - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - LT - A2 - NSA052

Generieke FB - LT - A3 - NSA053

Generieke FB - LT - A4 - NSA054

Technisch competentieprofiel


Tactisch leidinggevenden - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven