Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Strategisch leidinggevenden

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Strategisch leidinggevenden -

Strategisch leidinggevenden

De strategie voor een domein of een entiteit bepalen en de activiteiten en de teams sturen teneinde te helpen de strategie van de organisatie te realiseren in overeenstemming met de prioriteiten van de regering.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Strategisch leidinggevenden - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - LS - A4 - NSA050

Generieke FB - LS - A5 - NSA051

Technisch competentieprofiel


Strategisch leidinggevenden - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven