Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Experten organisatieondersteuning

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Experten organisatieondersteuning -

Experten organisatieondersteuning

Instrumenten en methodes ontwikkelen* en aanpassen in een domein en de interne klanten ondersteunen bij de implementatie ervan teneinde de werking van de organisatie te optimaliseren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen.

* ontwikkelen = creatieve en innovatieve ideeën aanbrengen en omzetten in instrumenten en methodes, maar ook het uitwerken en vormgeven van bestaande instrumenten en methodes, zodat ze aangepast zijn aan de praktijk van de organisatie.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Experten organisatieondersteuning - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - ES - A1 - NSA030

Generieke FB - ES - A1 beperkt leidinggeven - NSA031

Generieke FB - ES - A2 - NSA032

Generieke FB - ES - A2 beperkt leidinggeven - NSA033

Generieke FB - ES - A3 - NSA034

Generieke FB - ES - A3 beperkt leidinggeven - NSA035

Generieke FB - ES - A4 - NSA036

Generieke FB - ES - A4 beperkt leidinggeven - NSA037

Technisch competentieprofiel


Experten organisatieondersteuning - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven