Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Projectleiders

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Projectleiders -

Projectleiders

Een of meerdere projecten definiëren, plannen en coördineren teneinde de projectdoelstellingen te realiseren.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Projectleiders- Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder bevinden zich alle generieke functiebeschrijvingen passend bij deze functiefamilie alsook een template voor technisch competentieprofiel. De generieke functiebeschrijvingen van niveau A zijn opgenomen in de federale cartografie naar aanleiding van de publicatie van het MB van 15 januari 2021. De functiecodes hieronder komen overeen met de functiecodes in de federale cartografie.


Generieke FB - PJ - A1 - NSA069

Generieke FB - PJ - A2 - NSA070

Generieke FB - PJ - A3 - NSA071

Generieke FB - PJ - A4 - NSA072

Technisch competentieprofiel


Projectleiders - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven