Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Bewakers veiligheid / hygiëne

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Bewakers veiligheid / hygiëne -

Bewakers veiligheid / hygiëne

Actviteiten uitvoeren voor het onderhoud en de veiligheid van gebouwen of openbare plaatsen en/of de bescherming van personen teneinde bij te dragen tot een veilige, hygiënische en aangename omgeving.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Bewakers veiligheid / hygiëne - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - HS - D

Generieke FB - HS - C

Technisch competentieprofiel


Bewakers veiligheid / hygiëne - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven