Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Techniekers

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Techniekers -

Techniekers

Machines, apparatuur en/of technische uitrusting installeren of de installatie ervan voorbereiden, ze bedienen en onderhouden en eventueel gebruikers technisch ondersteunen teneinde producten of diensten te leveren die voldoen aan de vooropgestelde vereisten.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Techniekers - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - TC - D

Generieke FB - TC - C

Generieke FB - TC - B

Generieke FB - TC - A1 - NSA073

Generieke FB - TC - A1 beperkt leidinggeven - NSA074

Technisch competentieprofiel


Techniekers - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven