Afdrukken

Attaché A2 aankopen (technisch) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DTI119

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 16. Techniek en Infrastructuur (TI)
Doel van de functie

Het superviseren en beheren van de technische dossiers inzake materieel

teneinde

aankopen van materieel te realiseren voor de brandweerdiensten en de permanente eenheden van de Civiele Bescherming van België.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  het leiden van de activiteiten van de medewerkers

teneinde

  ze samen te laten werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de technische afdeling aankopen

 

Voorbeelden van taken
 • toezien op de eenvormige behandeling van de dossiers
 • het plegen van overleg met de hiërarchie teneinde te bepalen welke technische specificaties gerealiseerd moeten worden en hoe dat moet gebeuren
 • het verdelen van het werk in functie van de competenties van iedereen
 • erop toezien dat alle partijen op de hoogte gebracht worden van de vordering van de activiteiten

 

Als
adviseur
  het uitbrengen van technische adviezen

teneinde

  de hiërarchie te helpen bij het nemen van beslissingen betreffende het behandelde materieel

 

Voorbeelden van taken
 • het geven van technische adviezen aan de medewerkers en de hiërarchische oversten
 • deelnemen aan technische vergaderingen en het geven van adviezen
 • het geven van technische adviezen aan de brandweerdiensten en aan de Civiele Bescherming
 • op de hoogte blijven van de technische en technologische evoluties van het behandelde materieel
 • het voorstellen van dossiers aan de technische commissies

 

Als
dossierbeheerder
  het uitvoeren van de nodige taken om resultaat te boeken in de behandelde dossiers

teneinde

  de adequate aankopen mogelijk te maken binnen de opgelegde termijnen om zo de interne klanten tevreden te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • het opzoeken van de technische specificaties van het behandelde materieel
 • het verzamelen van de nodige inlichtingen voor de behandeling van de dossiers (leveranciers, interne klanten)
 • instaan voor de opvolging van de dossiers betreffende het behandelde materieel

 

Als
contactpersoon
  het leggen van de link tussen de hiërarchie van de algemene directie van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten, de eenheden van de Civiele Bescherming en de leveranciers, wat betreft de technische aspecten van het behandelde materieel

teneinde

  de informatie-uitwisseling tussen interne klanten en leveranciers te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • het opnemen van contact met de verschillende betrokken partijen om de dossiers tot een goed einde te brengen
 • rapporteren aan de hiërarchie over de vordering van de dossiers

 

Als
deskundige/specialist
  het superviseren van de opstelling van de technische specificaties en het evalueren van de offertes op technisch vlak

teneinde

  toe te zien op de correcte inzameling en verspreiding van de nodige technische informatie bij de interne klanten en de leveranciers

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen van de technische informatie
 • helpen bij en het superviseren van de analyse en de technische evaluatie van de offertes
 • helpen bij en het superviseren van de opstelling van de technische specificaties en van de voorstellen tot gunning van de opdrachten
 • het correct (doen) toepassen van de reglementering en het gebruik van de bestaande normen
 • het superviseren van de realisatie van de prototypes en de controle van de technische overeenstemming van het materieel met de bestekken tijdens de technische opleveringen van de prototypes

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd Aankopen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.