Afdrukken

Attaché A2 luchtvaart (geneesheer) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DMP700

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid (MP)
Doel van de functie

Instaan voor en het dragen van de medische verantwoordelijkheid voor het luchtwetboek

teneinde

te waken over de naleving en de goede omzetting van de Europese en internationale reglementering naar de nationale reglementering.

 

Het controleren en auditen van de werking van de medische centra en de erkende artsen

teneinde

na te gaan of de medische onderzoeken volgens de voorgeschreven normen gebeuren.

 

Resultaatgebieden
Als
arts
  superviseren van alle medische dossiers van de piloten (7500 per jaar)

teneinde

  de medische attesten al dan niet af te leveren, met inachtneming van de wet, en deel te nemen aan de werking van de AMS (Aeromedical Section)

 

Voorbeelden van taken
 • het hebben van regelmatige contacten met de piloten
 • het opstellen van onregelmatigheidsrapporten
 • het verstrekken van adviezen

 

Als
technisch expert
  meewerken aan de implementatie van de verschillende JAR- (Joint Aviation Regulations) en FCL-reglementeringen (Flight Crew Licensing)

teneinde

  de Europese reglementering - JAA (Joint Aviation Authorities), EASA (European Aviation Safety Agency), ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements) - om te zetten naar de nationale reglementering

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de opstelling van KB's en MB's
 • meewerken aan de actualisering van KB's en MB's
 • meewerken aan de opstelling van nieuwe circulaires

 

Als
inspecteur / instructeur
  verzekeren van de opleiding van de AME (Aeromedical Examinators)

teneinde

  hun erkenning te controleren

 

Voorbeelden van taken
 • het voorbereiden en geven van cursussen luchtvaartgeneeskunde
 • het organiseren en bijwonen van de bijscholingssessies voor de AME
 • antwoorden op de vragen en/of verzoeken van de AME
 • het superviseren van de medische dossiers van de AME en de AMC's(Aeromedical Center)

 

Als
vertegenwoordiger van de Belgische staat
  vertegenwoordigen van België in de JAA (Joint Aviation Authorities)

teneinde

  mee te werken aan de wijzigingen van de Europese reglementering

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de uitvoering van wetenschappelijke studies
 • het bijwonen van internationale vergaderingen
 • het inspecteren van de andere landen teneinde na te gaan of ze in overeenstemming zijn met de JAR-reglementen
 • het bijwonen van opleidingscursussen

 

Als
medewerker
  delen en verwerken van de beschikbare informatie

teneinde

  bij te dragen tot de goede werking van de dienst

 

Voorbeelden van taken
 • het ontvangen, verspreiden en doorgeven van de informatie
 • het bieden van ondersteuning aan zijn/haar hiërarchische overste
 • het factureren van de nodige prestaties en retributies
 • meewerken aan het beleid van de dienst

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.