Afdrukken

Attaché A2 luchtvaart (geneesheer) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DMP700

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid (MP)
Doel van de functie

Instaan voor en het dragen van de medische verantwoordelijkheid voor het luchtwetboek

teneinde

te waken over de naleving en de goede omzetting van de Europese en internationale reglementering naar de nationale reglementering.

 

Het controleren en auditen van de werking van de medische centra en de erkende artsen

teneinde

na te gaan of de medische onderzoeken volgens de voorgeschreven normen gebeuren.

 

Resultaatgebieden
Als
arts
  superviseren van alle medische dossiers van de piloten (7500 per jaar)

teneinde

  de medische attesten al dan niet af te leveren, met inachtneming van de wet, en deel te nemen aan de werking van de AMS (Aeromedical Section)

 

Voorbeelden van taken
 • het hebben van regelmatige contacten met de piloten
 • het opstellen van onregelmatigheidsrapporten
 • het verstrekken van adviezen

 

Als
technisch expert
  meewerken aan de implementatie van de verschillende JAR- (Joint Aviation Regulations) en FCL-reglementeringen (Flight Crew Licensing)

teneinde

  de Europese reglementering - JAA (Joint Aviation Authorities), EASA (European Aviation Safety Agency), ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements) - om te zetten naar de nationale reglementering

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de opstelling van KB's en MB's
 • meewerken aan de actualisering van KB's en MB's
 • meewerken aan de opstelling van nieuwe circulaires

 

Als
inspecteur / instructeur
  verzekeren van de opleiding van de AME (Aeromedical Examinators)

teneinde

  hun erkenning te controleren

 

Voorbeelden van taken
 • het voorbereiden en geven van cursussen luchtvaartgeneeskunde
 • het organiseren en bijwonen van de bijscholingssessies voor de AME
 • antwoorden op de vragen en/of verzoeken van de AME
 • het superviseren van de medische dossiers van de AME en de AMC's(Aeromedical Center)

 

Als
vertegenwoordiger van de Belgische staat
  vertegenwoordigen van België in de JAA (Joint Aviation Authorities)

teneinde

  mee te werken aan de wijzigingen van de Europese reglementering

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de uitvoering van wetenschappelijke studies
 • het bijwonen van internationale vergaderingen
 • het inspecteren van de andere landen teneinde na te gaan of ze in overeenstemming zijn met de JAR-reglementen
 • het bijwonen van opleidingscursussen

 

Als
medewerker
  delen en verwerken van de beschikbare informatie

teneinde

  bij te dragen tot de goede werking van de dienst

 

Voorbeelden van taken
 • het ontvangen, verspreiden en doorgeven van de informatie
 • het bieden van ondersteuning aan zijn/haar hiërarchische overste
 • het factureren van de nodige prestaties en retributies
 • meewerken aan het beleid van de dienst

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

mondelinge vragen

persoonlijk contact

wekelijks

wetgeving (wet, KB, MB ...

per brief, e-mail ...

wekelijks

wetgeving (wet, KB, MB ...

als dossier

wekelijks

wetenschappelijke artikelen

als dossier

maandelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

piloten

als dossier

ad hoc

artsen

wetenschappelijke rapporten

als dossier

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de medische punten van het Expertisecentrum voor luchtvaartgeneeskunde
 • de medische dossiers

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het budget

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

15 014 000 EUR per jaar

 

Eigen werkbudget

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. 7500 pilotendossiers per jaar

2. per jaar worden ongeveer 80 AME's gecontroleerd

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de JAR
 • de IBLO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie)
 • de EASA
 • de Koninklijke Besluiten, ministeriële besluiten en circulaires

 

Welke vernieuwingen
 • de interne procedures binnen DGLV (directoraat-generaal Luchtvaart)
 • Koninklijke en ministeriële besluiten
 • Circulaires
 • Projectbeheer

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de JAR
 • de IBLO
 • de EASA
 • de Koninklijke Besluiten, ministeriële besluiten en circulaires

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.