Afdrukken

Attaché A2 actuariaat (methodologie) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DWO800

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 14. Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek (WO)
Doel van de functie

Het bieden van de nodige methodologische ondersteuning aan de verschillende statistische diensten en aan de externe instellingen (andere overheidsdiensten, universiteiten, ...

teneinde

kwaliteitsvolle statistieken te verkrijgen en te waarborgen.

 

Het ontwikkelen en implementeren van methodologische middelen

teneinde

ervoor te zorgen dat het onderzoeksproces op een snellere en uniformere manier kan plaatsvinden.

 

Het waarborgen van de opvolging van de wetenschappelijke activiteiten op statistisch niveau

teneinde

de kennis van de statistische methodes, hun gebruik en hun evolutie te actualiseren.

 

Resultaatgebieden
Als
methodoloog
  het leveren van methodologische hulp aan de verschillende statistische diensten

teneinde

  kwaliteitsvolle statistieken te verkrijgen en te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het definiëren van de steekproeven (grootte, representativiteit, afdrukmethode)
 • controleren, uitgeven en boeken
 • het voorzien van de behandeling van de niet teruggestuurde formulieren en hun integratiewijze in de statistiek
 • het definiëren van de regels voor de extrapolatie en voor de schatting
 • het schatten van de variantie en de kwaliteitsverhouding

 

Als
analist
  het in een bredere context plaatsen van de specifieke opdrachten, wat kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe statistische programma's (bv. g-Calib) op een breder toepassingsveld of tot de implementatie van de reeds bestaande programma's (bv. Argus en Tramo-Seats),

teneinde

  kwaliteitsvolle statistieken te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het mathematisch beschrijven van een statistisch model
 • het ontwikkelen van specifieke softwaremodules voor statistische doeleinden

 

Als
formateur
  toezien op de interne en statistische vorming

teneinde

  het statistisch niveau van het Instituut te verhogen

 

Voorbeelden van taken
 • het waarborgen van de vorming en coaching van de statistici in overeenstemming met de statistiek in het algemeen, met bijzondere aandacht voor de steekproefstatistiek
 • het waarborgen van de opleiding over het gebruik van statistische software (SPSS, ...
 • het waarborgen van de opleiding over gespecialiseerde onderwerpen (bv. het opstellen van steekproeven, de afstelling, niet teruggestuurde formulieren, het schatten van de variantie, ...
 • deelnemen aan conferenties om vervolgens een presentatie te geven aan de collega's methodologen en statistici

 

Als
ontwikkelaar
  het ontwikkelen en uitwerken van wetenschappelijke methodes

teneinde

  het Instituut in staat te stellen te evolueren in het vakgebied en haar voortreffelijke reputatie te behouden en te confronteren

 

Voorbeelden van taken
 • het uitvoeren van analyses en evaluaties en het onderzoeken van mogelijke gevolgen die verbonden zijn met de invoering van nieuwe rollen
 • voor elke nieuwe rol, zoals bijvoorbeeld de accreditering, het definiëren van de omstandigheden, het voorstellen van de adequate methodologieën en het waarborgen van een volwaardige beheersing daarvan

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de actuaris-directeur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.