Afdrukken

Attaché A2 operationele planning - Teamverantwoordelijke (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA610

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

In de lijn van het beleid van de afdelingschefs, instaan voor de operationele planning van een van de teams, een van de afdelingen, een van de centra of departement van de entiteiten of van de stafdiensten van de FOD financiën, alsook de verantwoordelijkheid van zijn doelstellingen dragen en het team leiden op operationeel gebied

teneinde

de doelstellingen van deze teams effectief en efficiënt te realiseren.

 

Resultaatgebieden
Als
organisator
  De acties bepalen die, in functie van de beschikbare middelen, door de leden van het team moeten worden uitgevoerd

teneinde

  de gestelde doelstellingen te verwezenlijken en duidelijke richtlijnen te geven aan het personeel

 

Voorbeelden van taken
 • beoordelen van het werkvolume en/of het beschikbare personeel en materiaal
 • uitleggen van de uit te voeren acties
 • het opmaken van de inventaris van de prioritaire acties die moeten worden ondernomen om de doelstellingen te bereiken

 

Als
planningsdeskundige
  Operationaliseren van het plan van de afdelingschefs, waarin de concrete acties zijn opgenomen die door de leden van het team moeten worden uitgevoerd

teneinde

  de verantwoordelijkheid op te nemen voor de uitvoering van het plan

 

Voorbeelden van taken
 • beleggen van vergaderingen met de teamleden
 • het toekennen van duidelijke en precieze opdrachten aan de teamleden
 • een ononderbroken contact onderhouden met de teamleden

 

Als
coach
  De verschillende teamleden motiveren, evalueren en leiden

teneinde

  een optimale inzet van elk van hen op te wekken

 

Voorbeelden van taken
 • alle oorzaken van demotivatie aanpakken
 • deelnemen aan seminaries met betrekking tot opleiding en individuele coaching
 • handelen zowel op het individueel niveau als op het niveau van het team

 

Als
supervisor
  Kwalitatief en kwantitatief opvolgen van het werk van de leden van het team

teneinde

  de verwezenlijking van de vooropgestelde doelstellingen te beoordelen ten opzichte van de hiervoor ter beschikking gestelde middelen

 

Voorbeelden van taken
 • de boordtabel van het team regelmatig raadplegen
 • conclusies trekken en de leden van het team ondervragen
 • aansporen om betere oplossingen te vinden
 • de inspanningen en de positieve resultaten erkennen en appreciëren
 • waken over de ethiek van de medewerkers en over de naleving van de reglementering en de richtlijnen

 

Als
contactpersoon
  De vereiste interne en externe, formele en informele contacten leggen met de politiediensten, gerechtelijke instanties, de burgers ….

teneinde

  te beschikken over alle vereiste informatie om de goede werking van het team te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het team vertegenwoordigen op interne en externe vergaderingen
 • het verzekeren van de verspreiding van de verkregen inlichtingen onder de leden van het team
 • antwoorden op de gestelde vragen van interne en externe klanten die betrokken zijn in een dossier

 

Als
verslaggever
  Regelmatig en gericht feedback geven aan het afdelingshoofd over de activiteiten en de resultaten van het team

teneinde

  hem/haar de mogelijkheid te bieden om ze te evalueren en te integreren in zijn managementbeleid

 

Voorbeelden van taken
 • verslagen opstellen
 • deelnemen aan vergaderingen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

een afdelingshoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.