Afdrukken

Brigadier (algemeen schoonmaakonderhoud) (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : LO015

Niveau: C

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 07. Logistiek en Economaat (LO)
Doel van de functie

De dagelijkse activiteiten van een groep schoonmakers coördineren en plannen in meerdere kleine locaties of een deel van een grote locatie, onder leiding van een werfleider

teneinde

het afgesproken schoonmaakprogramma resulterend in de overeengekomen uitvoeringskwaliteit te realiseren. (De locaties kennen een diversiteit aan opdrachtgevers c.q. contactpersonen van opdrachtgevers, een diversiteit aan werktijden en zijn tevens geografisch gespreid)

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  de dagelijkse activiteiten organiseren en plannen en toezien op een kwalitatieve uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden in de toegewezen locaties (kantoor, kantoorgedeelte van bedrijf) of een deel van een grote locatie

teneinde

  de activiteiten van de dienst op een efficiënte en kwalitatieve wijze uit te voeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Opstellen van de planning; inplannen van de prioriteiten; verdelen en opvolgen van de taken en bijsturen van de resultaten
 • Doorgeven van concrete instructies, opdrachten of verantwoordelijkheden aan directe medewerkers
 • Toezicht houden op de correcte uitvoering van taken
 • Oplossen van problemen die de medewerkers niet zelfstandig kunnen oplossen
 • Verzorgen van de communicatie van de hiërarchische oversten/directie aan de medewerkers

 

Als
intern aanspreekpunt
  communiceren en overleggen met de hiërarchische oversten en collega’s brigadiers omtrent de werkzaamheden binnen het eigen team

teneinde

  de eigen dienstverlening af te stemmen op de activiteiten van de andere diensten.

 

Voorbeelden van taken
 • Bijwonen van overlegvergaderingen
 • Afstemmen van de planning van de eigen dienst met de andere diensten en de prioriteiten die worden gesteld door de hiërarchische oversten
 • Opvolgen en filteren van de dienstnota’s, nieuwe regels en procedures

 

Als
extern aanspreekpunt
  vragen van opdrachtgevers telefonisch of schriftelijk beantwoorden

teneinde

  specifieke informatie te bezorgen, eenvoudige adviezen te verstrekken en snel en correct te antwoorden op vragen.

 

Voorbeelden van taken
 • Verzorgen van correspondentie
 • Verschaffen van inlichtingen (schriftelijk of mondeling)
 • Doorsturen van informatie naar derden
 • Beantwoorden en filteren van inkomende boodschappen
 • Overleg omtrent operaties of activiteiten waarbij externe instanties betrokken zijn die van invloed zijn op de invulling van de schoonmaak

 

Als
coach
  de medewerkers motiveren en begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten

teneinde

  de medewerkers te responsabilisering en ervoor te zorgen dat ze op een gemotiveerde wijze hun taken kunnen uitoefenen.

 

Voorbeelden van taken
 • De medewerkers bij staan en hen bij hun ontwikkeling helpen (kennis en competenties) door gesprekken te voeren in het kader van de evaluatiecyclus
 • Luisteren naar de medewerkers en hun problemen en zoeken naar oplossingen
 • Aanmoedigen van de medewerkers tot het nemen van initiatieven
 • Begeleiden van de nieuwe medewerkers

 

Als
schoonmaker
  (deeltijds) uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op de toegewezen locaties volgens het vastliggend programma en de voorgestelde werkmethoden (soort schoonmaakwerk en frequentie)

teneinde

  bij te dragen tot een nette en aangename werkomgeving voor de medewerkers.

 

Voorbeelden van taken
 • De kantoren, lokalen, gangen, sanitair, vergaderzalen stofwissen, stofzuigen, moppen, schoonmaken
 • De ruimten, het meubilair, wanden en vloeren schoonmaken met de juiste onderhoudsproducten en het gepaste materiaal
 • Periodiek, volgens programma uitvoeren van specialistisch schoonmaakonderhoud waaronder het reinigen van tapijt, behandelen van vloeren (polijsten, sprayen of conserveren)
 • De schoonmaakmiddelen, het handgereedschap en meerdere soorten schoonmaakmachines gebruiken volgens de gegeven werkinstructies

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Werfleider/ploegchef

Over werk en werkuitvoering. Afstemming personeelsbezetting.

Mondeling /schriftelijk

Dagelijks

Opdrachtgever

Vragen en opmerkingen

Mondeling /schriftelijk

ad hoc

Collega brigadier

Info uitwisseling

Mondeling /schriftelijk

Dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Aan de schoonmakers in het eigen team.

Geven van instructies en aanwijzingen

Mondeling/schriftelijk

Dagelijks

Collega brigadier

Info uitwisseling

Mondeling/schriftelijk

Dagelijks

Opdrachtgever / beheerder locatie.

Bespreken van klachten, opmerkingen, etc.

Mondeling/schriftelijk

Dagelijks/wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Werfleider

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • inzet beschikbaar personeel
 • inplannen van verlofaanvragen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • aanschaf machines
 • wijzigingen aan de doelstellingen en prioriteiten
 • afwijkingen van de afgesproken schoonmaakprocedures

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Regels inzake veiligheid en hygiene

 

Welke vernieuwingen
 • Geen innovatie verwacht

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • nvt

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.