Afdrukken

Attaché A2 begeleider - Teamverantwoordelijke (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NSA004

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Begeleiders

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Personen verzorgen, begeleiden en adviseren in hun fysieke, psychische en/of sociale behoeften

teneinde

hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

 

Resultaatgebieden
Als
observator
  de fysieke en/of psychische toestand of de sociale situatie van personen in zijn geheel onderzoeken en evalueren en een conclusie of diagnose formuleren

teneinde

  een basis te leggen voor de behandeling of begeleiding.

 

 

Als
begeleider
  een behandeling voorschrijven of beslissen over de begeleidingsmaatregelen conform de deontologische code

teneinde

  de toestand van de personen te verbeteren en/of hen een aangepaste opvang te bieden.

 

 

Als
vertrouwenspersoon
  luisteren naar personen en hun problemen en de informatie in de behandeling of de begeleiding integreren

teneinde

  hen op weg te zetten naar een oplossing.

 

 

Als
contactpersoon
  een vertrouwensrelatie opbouwen met de begeleide personen, hun verwanten en/of de betrokken partijen

teneinde

  hen te adviseren over de verschillende aspecten van de begeleiding op basis van de eigen geloofwaardigheid en expertise.

 

 

Als
kennisbeheerder
  zijn/haar kennis ontwikkelen en de ontwikkelingen in het vakdomein volgen

teneinde

  de eigen geloofwaardigheid te verhogen en de begeleidingsmethodes continu te verbeteren en te ontwikkelen.

 

 

Als
hulpverlener (facultatief)
  tussenbeide komen in onverwachte situaties (eventueel crisissituaties) betreffende fysieke, psychische of sociale aspecten door te beslissen over de uit te voeren acties

teneinde

  de situatie te stabiliseren.

 

 

Als
adviseur
  de organisatie adviseren over het begeleidingsdomein

teneinde

  bij te dragen tot de optimalisatie van het beleid.

 

 

Als
teamchef
  medewerkers die een eerste expertise hebben in een vakdomein motiveren en begeleiden en verantwoordelijkheden delegeren aan hen

teneinde

  bij te dragen aan hun mentaal welzijn en hun competenties optimaal in te zetten en te ontplooien.

 

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.