Afdrukken

Attaché A2 strategisch adjunct - Teamverantwoordelijke (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NSA012

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Strategisch adjuncten

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Het management adviseren en ondersteunen op organisatorisch, administratief en/of inhoudelijk vlak

teneinde

optimaal bij te dragen tot de dienstverlening en de doelstellingen van het managementplan.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  de dossiers en activiteiten in de dienst(en) van de manager plannen, verdelen en coördineren

teneinde

  te waarborgen dat ze afgewerkt worden in overeenstemming met de richtlijnen, termijnen en kwaliteitsvereisten en om bij te dragen tot de goede werking van de directie.

 

 

Als
intern adviseur
  het management adviseren over de organisatie van de dienst(en) en/of het vakdomein

teneinde

  de besluitvorming te vergemakkelijken en bij te dragen tot een efficiënt beheer van de directie.

 

 

Als
organisator
  verschillende evenementen en vergaderingen op initiatief van de manager voorbereiden, organiseren en opvolgen

teneinde

  ze vlot te doen verlopen.

 

 

Als
administratief beheerder
  complexe administratieve taken uitvoeren en/of de medewerkers van het secretariaat voor een directie of organisatie van minder dan 200 personen aansturen

teneinde

  de manager op administratief vlak te ondersteunen.

 

 

Als
contactpersoon
  optreden voor de diensten en de interne en externe communicatie bevorderen

teneinde

  de informatie-uitwisseling te verzekeren en de activiteiten of verwachtingen op elkaar af te stemmen.

 

 

Als
kennisbeheerder (facultatief)
  zijn/haar kennis ontwikkelen en op de hoogte blijven van de praktijken en tendensen in het vakdomein en aanverwante domeinen

teneinde

  de procedures, werkprocessen en methodes in de dienst(en) continu te verbeteren.

 

 

Als
teamchef
  medewerkers die een eerste expertise hebben in een vakdomein motiveren en begeleiden en verantwoordelijkheden delegeren aan hen

teneinde

  bij te dragen aan hun mentaal welzijn en hun competenties optimaal in te zetten en te ontplooien.

 

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over

 

De functie moet autorisatie vragen voor

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden

 

Welke vernieuwingen

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.