Afdrukken

Attaché A2 administratie - Diensthoofd (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA095

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Het uitoefenen van controle over de administratieve diensten (Bibliotheek, Boekhouding, Personeel) van het Instituut Pasteur

teneinde

het Instituut Pasteur zo goed mogelijk te laten functioneren.

 

Resultaatgebieden
Als
beheerder
  het beheren van de administratieve diensten (Bibliotheek, Boekhouding, Personeel) van het Instituut Pasteur

teneinde

  de activiteiten (= wetenschappelijke onderzoeken, bv. in microbiologie, klinische biologie) van het Instituut Pasteur zo vlot mogelijk te laten verlopen

 

Voorbeelden van taken
 • het algemeen beheer van Financiën: het opstellen, beheren en controleren van het budget, het beheren van de ontvangsten en uitgaven van het Instituut Pasteur, het intern verdelen van de budgetten
 • het beheer van het Jules Bordetmuseum en het algemeen beheer van de bibliotheek: het bestellen van tijdschriften, het adviseren van bibliotheekgebruikers, het budgetbeheer van de bibliotheek, het opmaken van courante bibliografieën
 • het algemeen beheer van het personeelsbeleid: het opstellen van het dossier van aanwervingen (het opstellen van functiebeschrijvingen en functieprofielen) en ontslagen, het opvolgen de loon- en personeelsadministratie (bv. verzekeringen)
 • als secretaris van de directeur van het Instituut Pasteur: het opvolgen en afhandelen van de lopende zaken (bv. aankoop van materiaal), verantwoordelijk zijn voor de niet- wetenschappelijke briefwisseling
 • het contractbeheer van het Instituut Pasteur (met onderzoeksinstituten, universiteiten, de Europese Commissie, ...)

 

Als
informatieambtenaar
  het beheren van de informatiestroom

teneinde

  de juiste informatie te verstrekken aan derden (andere Pasteurinstituten, het bestuur van onderzoeksinstituten, ...

 

Voorbeelden van taken
 • verantwoordelijk zijn voor de externe communicatie: briefwisseling, het beantwoorden van vragen, het organiseren van persconferenties
 • het uitwisselen van wetenschappelijke informatie met Belgische en andere Europese universiteiten
 • het verlenen van assistentie bij het opstellen en het opvolgen van het jaarrapport
 • het verlenen van assistentie bij het opstellen van de wetenschappelijke inventaris
 • het onderhouden van contacten met media-uitgevers

 

Als
deskundige/specialist
  het opstellen van dossiers in verband met de werking van het Instituut Pasteur

teneinde

  financiële middelen te verzamelen voor de werking van het Instituut Pasteur

 

Voorbeelden van taken
 • het aanvragen en opstellen van subsidiedossiers
 • het verlenen van assistentie bij het samenstellen van dossiers voor Europese onderzoeksprojecten

 

Als
coach
  het motiveren en begeleiden van de medewerkers

teneinde

  een optimale werking van de dienst te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • het oplossen van de problemen van de medewerkers (bv. conflicten)
 • het verdelen en opvolgen van het werk
 • het informeren van de medewerkers over de te volgen procedures

 

Als
organisator
  het organiseren van allerlei activiteiten in het Instituut Pasteur

teneinde

  de activiteiten van het Instituut Pasteur bekend te maken

 

Voorbeelden van taken
 • het organiseren van opendeurdagen
 • het organiseren van tentoonstellingen
 • het onderhouden van contacten met het internationaal netwerk van Pasteursinstituten

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur van het Instituut Pasteur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.