Federale functies en functiefamilies > Functiefamilie - Controleurs / inspecteurs / auditors

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiefamilie - Controleurs / inspecteurs / auditors -

Controleurs / inspecteurs / auditors

Controles, inspecties of audits uitvoeren in een specifiek domein teneinde ervoor te zorgen dat de wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd.

Hieronder vindt u 2 documenten:
- de complete definitie van de functiefamilie alsook de voorgestelde generieke competentieprofielen
- de fiche van de familie.


Uitgebreide definitie (PDF)

Fiche van de familie (PDF)


Controleurs / inspecteurs / auditors - Generieke functiebeschrijvingen

Hieronder vindt u de generieke functiebeschrijvingen voor deze functiefamilie alsook een technisch competentieprofiel.


Generieke FB - CI - C

Generieke FB - CI - B

Generieke FB - CI - A1

Generieke FB - CI - A1 met beperkt leidinggeven

Generieke FB - CI - A2

Generieke FB - CI - A2 met beperkt leidinggeven

Generieke FB - CI - A3

Generieke FB - CI - A3 met beperkt leidinggeven

Technisch competentieprofiel


Controleurs / inspecteurs / auditors - Functiebeschrijvingen

Functies gekoppeld aan deze familie weergeven