Federale functies en functiefamilies > Beroepscategorieën

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Beroepscategorieën

05. Fiscaliteit

Code : FI

• Fiscaliteit
• Taxatie inzake directe en indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen
• Inning en invordering, registratie, opvolging en overdracht van de financiële middelen voor rekening van de federale overheid inzake directe en indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen
• Detectie en onderzoek van fraudegevallen en fiscale rechtzettingen inzake directe en indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen


Downloaden uitgebreide definitie (PDF)

Functies gekoppeld aan deze beroepscategorie weergeven